ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล August 8, 2022

Server : cmi2
ค้นหาข้อมูล
 
 
สลับมุมมองภาพรวมรายจังหวัด

ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2565

เริ่มประมวลผลเวลา August 8, 2022 18:00:25 - 07:33:15

จังหวัดหน่วยบริการตค. 64พย. 64ธค. 64มค. 65กพ. 65มีค. 65เมย. 65พค. 65มิย. 65กค. 65สค. 65กย. 65
เชียงใหม่10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2.0961.70521.9951.84711.60681.80681.94862.16842.1679
เชียงใหม่11119 โรงพยาบาลจอมทอง1.28031.43511.4661.49551.32191.49841.39041.46681.3756
เชียงใหม่11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0.57320.52310.62220.65770.57530.6345
เชียงใหม่11121 โรงพยาบาลเชียงดาว0.79810.76180.7920.77780.84690.830.94010.93880.8042
เชียงใหม่11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0.80930.68830.67870.76370.70170.69670.70550.67260.70390.6177
เชียงใหม่11123 โรงพยาบาลแม่แตง0.75790.67570.72730.71190.67520.66880.71130.77260.7529
เชียงใหม่11124 โรงพยาบาลสะเมิง0.66790.68470.7540.70110.7410.72490.6890.63130.6122
เชียงใหม่11125 โรงพยาบาลฝาง1.16610.97021.04621.1491.26711.18781.29451.34981.2412
เชียงใหม่11126 โรงพยาบาลแม่อาย0.69550.72580.68350.67940.65140.69890.6850.73710.67640.5174
เชียงใหม่11127 โรงพยาบาลพร้าว0.7580.73760.7410.70150.67420.63320.66270.7598
เชียงใหม่11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1.08141.03951.00931.07551.02641.00261.12691.13421.2374
เชียงใหม่11129 โรงพยาบาลสันกำแพง0.60820.56160.78720.61150.51840.52840.69540.7180.7955
เชียงใหม่11130 โรงพยาบาลสันทราย1.2611.33971.36781.30791.31411.30721.38561.35621.3519
เชียงใหม่11131 โรงพยาบาลหางดง0.96650.70180.83730.7970.73230.74680.90531.1711.0832
เชียงใหม่11132 โรงพยาบาลฮอด0.5350.45490.56060.59530.55920.6060.6720.69680.6323
เชียงใหม่11133 โรงพยาบาลดอยเต่า0.61010.60370.69050.65870.61420.610.65910.68840.70230.6902
เชียงใหม่11134 โรงพยาบาลอมก๋อย0.5410.49750.51080.49790.50230.50980.53010.55370.5679
เชียงใหม่11135 โรงพยาบาลสารภี0.69020.65360.6589
เชียงใหม่11136 โรงพยาบาลเวียงแหง0.55840.57740.49170.52440.56930.5770.54660.5976
เชียงใหม่11137 โรงพยาบาลไชยปราการ0.63350.65650.690.71060.65220.642
เชียงใหม่11138 โรงพยาบาลแม่วาง0.64260.61920.69330.71120.60190.6180.58760.5864
เชียงใหม่11139 โรงพยาบาลแม่ออน0.73710.79660.6830.73880.72040.69540.7270.69510.65990.6719
เชียงใหม่11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0.76350.64140.74650.68490.65940.69310.7674
เชียงใหม่23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0.50480.47120.55020.59150.55380.68790.54420.5871
ลำพูน10714 โรงพยาบาลลำพูน1.49211.45941.53321.64431.46551.2461.40861.63021.7351
ลำพูน11140 โรงพยาบาลแม่ทา0.63820.65290.74190.68240.5124
ลำพูน11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0.61520.75170.75820.85950.65350.66780.75030.66020.7001
ลำพูน11142 โรงพยาบาลลี้0.64980.66930.56640.56990.55280.5720.64010.6410.6846
ลำพูน11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0.58250.5880.65930.64020.66620.60180.6544
ลำพูน11144 โรงพยาบาลป่าซาง0.87980.98420.82060.8880.79740.6112
ลำพูน11145 โรงพยาบาลบ้านธิ0.59720.55280.52520.55360.4980.51870.51770.5816
ลำพูน24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0.71350.72020.63480.7381
ลำปาง10672 โรงพยาบาลลำปาง2.38732.39252.2742.06211.85011.41871.35532.17382.3773
ลำปาง11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0.71790.84360.670.81520.76130.750.68650.84280.91170.7552
ลำปาง11147 โรงพยาบาลเกาะคา1.14211.14341.17991.09851.13111.24451.24421.30541.20981.1791
ลำปาง11148 โรงพยาบาลเสริมงาม0.82970.80420.83810.9130.86780.88110.94511.00520.9133
ลำปาง11149 โรงพยาบาลงาว0.70670.74210.6690.67550.74760.64990.7480.76250.6918
ลำปาง11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0.76580.69850.69640.65370.67450.72540.73340.72290.7186
ลำปาง11151 โรงพยาบาลวังเหนือ0.67960.55370.7960.73150.69010.70040.69960.72650.6702
ลำปาง11152 โรงพยาบาลเถิน0.97811.14531.18731.03891.03491.03981.16261.19831.1276
ลำปาง11153 โรงพยาบาลแม่พริก0.83310.78660.7360.65270.76210.71890.76280.77150.7351
ลำปาง11154 โรงพยาบาลแม่ทะ0.70180.73880.7790.68810.74580.74580.73810.79130.7868
ลำปาง11155 โรงพยาบาลสบปราบ0.95531.03591.00020.84680.86231.00430.890.96730.88790.9282
ลำปาง11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0.61960.74060.75940.66630.63270.67910.66230.64030.6840.6533
ลำปาง11157 โรงพยาบาลเมืองปาน0.84230.76840.8460.66460.7930.72650.7980.83130.7455
แพร่10715 โรงพยาบาลแพร่1.66981.60651.72971.63111.67171.73291.72751.70721.8059
แพร่11166 โรงพยาบาลร้องกวาง0.66830.66880.62910.79850.80610.63620.71720.63170.7473
แพร่11167 โรงพยาบาลลอง0.7260.69880.74880.71310.64990.75370.7361
แพร่11169 โรงพยาบาลสูงเม่น0.63350.61440.65760.67350.66840.63540.64970.62610.65960.6568
แพร่11170 โรงพยาบาลสอง0.56140.62340.64670.54580.61350.6920.56290.6080.5465
แพร่11171 โรงพยาบาลวังชิ้น0.56650.50940.53790.50080.52280.54010.4499
แพร่11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0.48890.4060.38530.39950.43120.44980.50710.49860.4768
แพร่11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0.75260.78340.76990.70190.75790.76190.74890.73050.7583
น่าน10716 โรงพยาบาลน่าน1.72131.71981.67521.53591.44321.31821.43651.53921.5749
น่าน11173 โรงพยาบาลแม่จริม0.62910.58220.55170.48960.56370.56140.5540.6064
น่าน11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0.6170.62590.57220.63380.68290.5860.5690.58220.53140.669
น่าน11175 โรงพยาบาลนาน้อย0.66860.69160.59530.60070.67130.64920.50590.4209
น่าน11176 โรงพยาบาลท่าวังผา0.72720.75460.64860.54270.47290.53710.50510.60930.7119
น่าน11177 โรงพยาบาลเวียงสา0.82590.80790.83710.74830.780.78140.6580.7288
น่าน11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0.62620.56890.62350.56640.60790.54560.56490.56940.6654
น่าน11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0.69730.62940.65140.62540.49940.45790.47970.50530.6237
น่าน11180 โรงพยาบาลนาหมื่น0.6470.63460.64270.61590.61320.69370.66670.65330.6613
น่าน11181 โรงพยาบาลสันติสุข0.58720.57760.55030.57530.59240.5430.50970.6046
น่าน11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0.62930.58790.60860.47930.48780.52110.42710.43860.5067
น่าน11183 โรงพยาบาลสองแคว0.57390.53670.55350.63590.50480.5233
น่าน11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1.40531.38281.35121.40851.20891.29030.81430.87551.2097
น่าน11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.59640.46130.46080.52080.48990.64870.50780.49610.4624
พะเยา10717 โรงพยาบาลพะเยา1.5981.50711.67941.62061.6231.52161.45541.61251.5449
พะเยา10718 โรงพยาบาลเชียงคำ1.34271.37061.45451.39941.3231.05131.26861.56351.3995
พะเยา11184 โรงพยาบาลจุน0.8930.7940.83150.77740.67630.73240.71960.7938
พะเยา11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0.62830.61090.6790.56440.60450.5040.52710.46140.62360.6237
พะเยา11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0.71490.75360.70680.56810.65610.5990.63740.6530.6959
พะเยา11187 โรงพยาบาลปง0.83620.62430.66570.69380.69690.72270.72080.71130.724
พะเยา11188 โรงพยาบาลแม่ใจ0.70170.62860.66470.53090.55730.53020.5220.57620.6305
เชียงราย10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2.49132.51672.50642.43672.3552.43992.56492.44422.2792
เชียงราย11189 โรงพยาบาลเทิง0.6910.66360.71120.69510.58520.63270.6370.64890.5653
เชียงราย11190 โรงพยาบาลพาน0.84880.82790.82210.81290.82410.81370.88810.77160.8274
เชียงราย11191 โรงพยาบาลป่าแดด0.78580.67290.72280.67550.42110.34250.5660.69950.6497
เชียงราย11192 โรงพยาบาลแม่จัน0.91460.88250.89920.94480.94080.94350.97421.04751.0965
เชียงราย11193 โรงพยาบาลเชียงแสน0.51870.52910.6160.64750.52220.56650.6530.7397
เชียงราย11194 โรงพยาบาลแม่สาย0.74140.68640.92250.8690.78340.85040.76420.97691.0048
เชียงราย11195 โรงพยาบาลแม่สรวย0.57910.640.71280.73250.71550.57410.56750.69630.7416
เชียงราย11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0.71150.6730.72680.69680.6670.66420.69430.635
เชียงราย11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0.60040.6860.68360.57590.59030.55790.6740.76930.7101
เชียงราย11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0.47450.49920.47190.51230.48180.41750.5402
เชียงราย11199 โรงพยาบาลขุนตาล0.60590.66320.55650.59420.60620.54710.44610.44990.6218
เชียงราย11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0.54970.49310.4460.45150.50020.49320.55990.55950.5944
เชียงราย11201 โรงพยาบาลแม่ลาว0.56560.57960.57960.58540.46320.36550.33670.4322
เชียงราย11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0.61170.72860.70270.69610.58780.61610.48760.72810.77390.6427
เชียงราย11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0.83830.78420.97650.96781.04130.71390.65230.7830.9138
เชียงราย15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0.99070.93010.93790.78780.47880.52560.72241.09261.0171.0532
แม่ฮ่องสอน10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1.03861.12451.19471.19291.59130.7610.57290.9244
แม่ฮ่องสอน11203 โรงพยาบาลขุนยวม0.47560.50710.54470.53260.59630.58080.61080.5584
แม่ฮ่องสอน11204 โรงพยาบาลปาย0.55250.69260.58460.61370.54370.53740.62270.66430.6648
แม่ฮ่องสอน11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0.91620.94440.94050.94720.7570.88111.02310.9035
แม่ฮ่องสอน11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0.52860.52920.55010.50480.49960.52090.5650.58950.5891
แม่ฮ่องสอน11207 โรงพยาบาลสบเมย0.35190.32860.36660.44460.47320.44250.48520.48570.5185
แม่ฮ่องสอน11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0.48380.47330.45280.49520.50360.43110.4740.49880.5297