ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi2.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 
 
สลับมุมมองภาพรวมรายจังหวัด

ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2566

เริ่มประมวลผลเวลา September 29, 2023 17:00:17 - 06:08:23

จังหวัดหน่วยบริการตค. 65พย. 65ธค. 65มค. 66กพ. 66มีค. 66เมย. 66พค. 66มิย. 66กค. 66สค. 66กย. 66
เชียงใหม่10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2.13632.25892.23232.26842.33272.23642.34812.21842.11352.23092.1963
เชียงใหม่11119 โรงพยาบาลจอมทอง1.34061.42341.46731.46541.37211.33621.34981.45291.40991.431
เชียงใหม่11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0.57580.53610.57680.5240.55810.5640.65980.53910.56360.6168
เชียงใหม่11121 โรงพยาบาลเชียงดาว0.77930.74870.72010.73270.8180.74490.78190.72150.69590.73590.809
เชียงใหม่11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0.61410.620.640.60960.63450.66650.60740.88420.7690.74470.7553
เชียงใหม่11123 โรงพยาบาลแม่แตง0.76510.81680.74770.75080.77760.76360.72520.79040.86380.91760.8685
เชียงใหม่11124 โรงพยาบาลสะเมิง0.58450.57520.59040.63740.57180.55780.58280.550.58210.59570.6306
เชียงใหม่11125 โรงพยาบาลฝาง1.23691.19011.32211.30271.17281.18821.40311.39471.36851.4051
เชียงใหม่11126 โรงพยาบาลแม่อาย0.7410.7670.81090.79090.7550.77160.78580.7570.71720.66330.5387
เชียงใหม่11127 โรงพยาบาลพร้าว0.81420.74660.78370.73340.78450.74380.71990.86720.67170.69140.7231
เชียงใหม่11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1.31621.22231.23871.27851.30821.23391.24751.19841.13891.12571.1844
เชียงใหม่11129 โรงพยาบาลสันกำแพง0.90390.84520.85440.80540.7690.81990.84530.71250.75830.77220.8431
เชียงใหม่11130 โรงพยาบาลสันทราย1.34961.42741.32031.42971.291.43631.42711.40551.4441.36781.4834
เชียงใหม่11131 โรงพยาบาลหางดง1.14831.12791.15711.19281.20371.10851.08620.98450.99821.061
เชียงใหม่11132 โรงพยาบาลฮอด0.59060.5770.65650.68540.65890.70340.64780.73770.65540.67210.702
เชียงใหม่11133 โรงพยาบาลดอยเต่า0.67340.67480.73250.67950.70370.72520.67020.75920.78420.73630.7801
เชียงใหม่11134 โรงพยาบาลอมก๋อย0.53810.5670.52490.51770.52040.5530.52980.61270.56810.57670.5986
เชียงใหม่11135 โรงพยาบาลสารภี0.93050.8280.87030.89380.89020.82330.7540.88410.80770.82010.8183
เชียงใหม่11136 โรงพยาบาลเวียงแหง0.54060.65350.65680.55920.58310.63510.55390.60530.55310.61250.5395
เชียงใหม่11137 โรงพยาบาลไชยปราการ0.61810.6590.66130.63260.67240.58720.61360.64250.64740.6142
เชียงใหม่11138 โรงพยาบาลแม่วาง0.71130.87970.77380.73850.58070.75340.65870.6874
เชียงใหม่11139 โรงพยาบาลแม่ออน0.75430.74450.6570.71490.68770.69910.68410.69170.70710.67570.8049
เชียงใหม่11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0.75240.66240.68790.76770.6930.73390.71140.93090.85630.8944
เชียงใหม่23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0.54370.54670.53850.58630.60830.60440.61920.62250.57810.5484
ลำพูน10714 โรงพยาบาลลำพูน1.69571.73221.77221.79781.78011.74041.72441.75311.67911.73951.7253
ลำพูน11140 โรงพยาบาลแม่ทา0.76590.66650.82090.82260.73420.6610.75540.81170.66010.7610.8087
ลำพูน11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0.75180.72540.75170.73050.6830.63970.73330.76750.66270.80930.9019
ลำพูน11142 โรงพยาบาลลี้0.8480.89190.9481.06340.88011.00920.92340.97960.86510.92660.9899
ลำพูน11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0.60840.62140.63140.60480.57480.62040.63110.60840.64390.63880.5913
ลำพูน11144 โรงพยาบาลป่าซาง0.82930.92360.93190.86130.8490.8680.87830.84330.83130.9151
ลำพูน11145 โรงพยาบาลบ้านธิ0.71430.58530.57940.65190.60010.61020.52640.52250.58850.5059
ลำพูน24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0.74340.87921.07050.9460.75140.74220.73070.96260.99480.88710.9324
ลำปาง10672 โรงพยาบาลลำปาง2.32752.30822.35552.41722.43562.43532.36132.21732.28732.33132.2724
ลำปาง11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0.82430.84280.81780.83990.75740.96760.77490.85170.83630.85630.9078
ลำปาง11147 โรงพยาบาลเกาะคา1.19491.25461.16351.2661.22191.13461.29741.26111.16711.07661.2053
ลำปาง11148 โรงพยาบาลเสริมงาม0.89080.90680.86650.90960.94780.98530.870.90150.88820.87770.8883
ลำปาง11149 โรงพยาบาลงาว0.71330.72320.72760.72630.79630.71630.7840.70850.72110.6729
ลำปาง11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0.76780.69350.77020.83960.77850.75490.78640.71750.68510.75080.7267
ลำปาง11151 โรงพยาบาลวังเหนือ0.70690.74120.66840.65040.76680.69930.68850.6980.78160.79030.6961
ลำปาง11152 โรงพยาบาลเถิน1.02251.03531.0261.02571.02820.97741.05631.10520.9610.94540.9973
ลำปาง11153 โรงพยาบาลแม่พริก0.61390.74060.6930.65820.55270.57330.6740.66840.68850.69
ลำปาง11154 โรงพยาบาลแม่ทะ0.8340.83490.77530.80620.84420.890.90920.8330.91130.89680.8451
ลำปาง11155 โรงพยาบาลสบปราบ0.86630.88140.87970.7970.90270.79290.78870.81580.79830.820.856
ลำปาง11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0.70010.67880.77250.72050.75060.77540.78950.76890.810.73560.7244
ลำปาง11157 โรงพยาบาลเมืองปาน0.75850.79380.83270.83480.94380.77750.81490.80120.7970.7670.8311
แพร่10715 โรงพยาบาลแพร่1.68931.68691.79921.71271.68891.69761.69611.70951.64341.61051.6552
แพร่11166 โรงพยาบาลร้องกวาง0.73050.69510.68960.78590.7360.76290.69110.7220.74480.73630.7806
แพร่11167 โรงพยาบาลลอง0.71520.78830.78490.65560.75670.70290.77360.77740.70430.6698
แพร่11169 โรงพยาบาลสูงเม่น0.67320.84710.95991.04481.0120.90450.97861.05010.92480.93770.9668
แพร่11170 โรงพยาบาลสอง0.56420.55970.57520.59450.6490.6430.64570.63530.53890.57420.5913
แพร่11171 โรงพยาบาลวังชิ้น0.4760.49210.50770.50450.4760.52410.59190.59060.54450.49230.5068
แพร่11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0.56920.59120.57480.64880.5570.5890.6530.5960.57130.480.5399
แพร่11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0.6990.84170.73250.7370.68580.67150.66760.81860.66120.68080.7785
น่าน10716 โรงพยาบาลน่าน1.59091.60141.64891.65511.61711.67691.68831.61261.70151.63781.4511
น่าน11173 โรงพยาบาลแม่จริม0.61670.64510.67210.65780.65220.9080.64080.69990.64560.70420.7032
น่าน11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0.73770.7160.62550.67040.67470.72550.62190.60920.59970.65430.7298
น่าน11175 โรงพยาบาลนาน้อย0.77370.74910.79480.75530.79820.74710.7420.69360.65820.60860.6551
น่าน11176 โรงพยาบาลท่าวังผา0.73650.79640.79490.80390.75780.69410.77110.76850.67930.7830.7875
น่าน11177 โรงพยาบาลเวียงสา0.76590.8630.8590.83510.82710.87850.88010.81670.80640.7380.8757
น่าน11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0.97710.65090.61390.5980.6560.6150.6960.60780.63040.57780.6617
น่าน11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0.65560.58350.60220.67090.69840.73350.67010.73510.69220.68580.7222
น่าน11180 โรงพยาบาลนาหมื่น0.62860.65740.70350.81830.64420.76610.68070.77180.74190.72380.8732
น่าน11181 โรงพยาบาลสันติสุข0.56220.70280.6080.55180.60030.57920.61970.63480.70960.68790.5846
น่าน11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0.51910.43240.50770.47590.5830.53070.48710.54130.5090.64120.7896
น่าน11183 โรงพยาบาลสองแคว0.53880.58780.58190.58960.56950.62940.53940.57660.73930.70920.8048
น่าน11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1.44661.51011.43391.52431.49441.47661.44881.39741.11841.27441.2726
น่าน11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.66810.60110.62170.69860.60170.57720.60410.64580.45370.58840.4857
พะเยา10717 โรงพยาบาลพะเยา1.56231.59431.68011.68961.59531.57231.57091.5591.63151.5467
พะเยา10718 โรงพยาบาลเชียงคำ1.43071.46411.34231.44221.45121.41731.51291.46391.3471.3608
พะเยา11184 โรงพยาบาลจุน0.83290.950.95080.89730.88130.85980.98070.95150.92210.93031.1009
พะเยา11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0.70080.57480.6730.66350.66040.55940.65030.58710.57370.5466
พะเยา11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0.77250.81940.74730.76360.88140.77050.79490.82160.79650.82410.7696
พะเยา11187 โรงพยาบาลปง0.75560.69590.71320.7680.74850.79550.74810.77460.73710.76780.8276
พะเยา11188 โรงพยาบาลแม่ใจ0.670.70750.66590.6090.72640.63810.6080.60770.58670.5531
เชียงราย10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2.38352.45922.35712.3772.40352.41252.37172.33762.27032.26442.1137
เชียงราย11189 โรงพยาบาลเทิง0.7250.7880.73680.76480.78660.81240.80040.85290.79610.75470.6958
เชียงราย11190 โรงพยาบาลพาน0.87350.93680.79190.93360.92360.96170.91970.88670.83670.8567
เชียงราย11191 โรงพยาบาลป่าแดด0.75620.8590.76150.65930.84330.72970.73920.73410.78950.71910.7779
เชียงราย11192 โรงพยาบาลแม่จัน1.01341.06251.06331.0130.99711.07260.95140.960.94130.91870.9513
เชียงราย11193 โรงพยาบาลเชียงแสน0.640.65770.60640.64980.70290.72680.65910.71070.70760.65390.6889
เชียงราย11194 โรงพยาบาลแม่สาย1.02281.07171.05331.15511.17221.07291.09371.0311.09910.98791.0941
เชียงราย11195 โรงพยาบาลแม่สรวย0.70620.7550.73340.79680.79260.77630.74130.7750.75850.71310.6892
เชียงราย11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0.63470.68090.69970.78030.65460.69050.63540.70.6750.68150.6769
เชียงราย11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0.7320.70620.80460.73320.66880.71260.68490.74980.76870.68620.7616
เชียงราย11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0.54450.54640.49740.49930.53780.55280.63490.65320.53670.59280.554
เชียงราย11199 โรงพยาบาลขุนตาล0.68090.68670.70940.65710.64730.6390.61020.70510.64220.61420.5523
เชียงราย11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0.54890.48660.52470.57620.64150.6630.57860.50260.52530.57770.6349
เชียงราย11201 โรงพยาบาลแม่ลาว0.60290.59070.62680.6590.69010.57960.63150.67560.64350.62740.614
เชียงราย11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0.73060.79340.79820.70370.70780.70990.75080.71430.6840.64370.663
เชียงราย11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1.04821.03080.92021.05981.05331.15511.02821.13481.0451.01731.0246
เชียงราย15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1.06231.12490.98941.05221.05491.06880.95021.08230.76030.73420.7319
แม่ฮ่องสอน10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1.36631.44311.43931.48671.39211.34951.39141.38871.28641.49841.407
แม่ฮ่องสอน11203 โรงพยาบาลขุนยวม0.57670.52880.54890.5480.55150.55430.53970.58320.52380.5269
แม่ฮ่องสอน11204 โรงพยาบาลปาย0.80340.68780.77590.7360.74260.69450.78020.7055
แม่ฮ่องสอน11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0.95671.00140.97090.91820.94320.97950.96820.84410.89640.9304
แม่ฮ่องสอน11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0.5620.60050.55140.58270.69130.59310.55190.53430.56370.5005
แม่ฮ่องสอน11207 โรงพยาบาลสบเมย0.50670.56510.55110.55450.49630.58250.5270.52960.5104
แม่ฮ่องสอน11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0.59840.61230.62640.62030.60140.58780.61510.62010.58240.63180.5817