ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล June 18, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 
 
สลับมุมมองภาพรวมรายจังหวัด

ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2564

เริ่มประมวลผลเวลา June 18, 2021 18:00:17 - 04:27:34

จังหวัดหน่วยบริการตค. 63พย. 63ธค. 63มค. 64กพ. 64มีค. 64เมย. 64พค. 64มิย. 64กค. 64สค. 64กย. 64
เชียงใหม่10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2.06772.04992.17742.06392.15792.15792.14732.2375
เชียงใหม่11119 โรงพยาบาลจอมทอง1.26631.31021.43441.36641.50251.37961.3555
เชียงใหม่11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0.57740.56190.55040.6390.62880.58180.5694
เชียงใหม่11121 โรงพยาบาลเชียงดาว0.74410.82070.7510.8070.82280.8450.8366
เชียงใหม่11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0.6460.63110.63930.69930.62010.69390.61420.6808
เชียงใหม่11123 โรงพยาบาลแม่แตง0.71050.68410.76950.72740.74170.75150.69130.6466
เชียงใหม่11124 โรงพยาบาลสะเมิง0.660.65620.7340.60320.6810.58710.6537
เชียงใหม่11125 โรงพยาบาลฝาง1.11441.14591.2181.0741.1111.17621.212
เชียงใหม่11126 โรงพยาบาลแม่อาย0.77650.70880.63850.74910.75690.64420.5802
เชียงใหม่11127 โรงพยาบาลพร้าว0.62450.60420.61810.64940.61210.70940.62750.5994
เชียงใหม่11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1.09860.95720.95371.04250.99690.98940.91460.8942
เชียงใหม่11129 โรงพยาบาลสันกำแพง0.8930.90660.73610.80310.77330.76830.8340.6218
เชียงใหม่11130 โรงพยาบาลสันทราย1.15451.1881.12771.19061.31051.15861.18391.3543
เชียงใหม่11131 โรงพยาบาลหางดง0.8090.84940.83820.89610.92440.94370.8298
เชียงใหม่11132 โรงพยาบาลฮอด0.63930.60610.59610.62540.62240.610.64310.6165
เชียงใหม่11133 โรงพยาบาลดอยเต่า0.57590.60970.6540.65260.64350.67110.61220.6467
เชียงใหม่11134 โรงพยาบาลอมก๋อย0.4930.50230.52190.51590.5140.50390.5248
เชียงใหม่11135 โรงพยาบาลสารภี0.74580.84360.77090.79520.80450.9230.8558
เชียงใหม่11136 โรงพยาบาลเวียงแหง0.56070.54840.56840.59430.57740.62580.5590.5592
เชียงใหม่11137 โรงพยาบาลไชยปราการ0.67410.73360.62640.74850.680.60460.6357
เชียงใหม่11138 โรงพยาบาลแม่วาง0.61390.65340.64720.72490.5960.57150.5837
เชียงใหม่11139 โรงพยาบาลแม่ออน0.6750.74110.73570.92010.87620.75060.7920.8263
เชียงใหม่11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0.59160.65490.58560.66360.61870.5875
เชียงใหม่23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0.52530.45150.48590.49760.54060.49150.52960.5291
ลำพูน10714 โรงพยาบาลลำพูน1.43381.55261.53111.72511.51031.54491.5813
ลำพูน11140 โรงพยาบาลแม่ทา0.77870.70330.78730.75590.72560.73620.68030.7233
ลำพูน11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0.69440.68960.69290.74940.73230.72420.62190.811
ลำพูน11142 โรงพยาบาลลี้0.59530.610.58470.61890.630.61370.56820.6789
ลำพูน11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0.52840.58850.52970.68440.63320.55050.5625
ลำพูน11144 โรงพยาบาลป่าซาง0.8290.88240.77550.80130.87930.80010.89241.0226
ลำพูน11145 โรงพยาบาลบ้านธิ0.57980.61120.68060.59570.70910.72040.6642
ลำพูน24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0.71490.60990.65220.66740.73720.6450.71690.7333
ลำปาง10672 โรงพยาบาลลำปาง2.3082.33452.39812.56562.39422.4332.35372.4689
ลำปาง11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0.78760.76260.77790.8250.81530.77010.86420.8798
ลำปาง11147 โรงพยาบาลเกาะคา1.00941.02271.09041.11691.17441.08251.14311.1494
ลำปาง11148 โรงพยาบาลเสริมงาม0.70640.7510.74090.67630.78460.68420.80380.7344
ลำปาง11149 โรงพยาบาลงาว0.67360.65890.64820.70880.76170.73040.68620.636
ลำปาง11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0.63820.7070.70980.68880.59860.64550.60230.6141
ลำปาง11151 โรงพยาบาลวังเหนือ0.77760.85730.85150.86020.79860.80840.80070.8324
ลำปาง11152 โรงพยาบาลเถิน1.07291.06841.01090.97540.98761.00960.9971.0433
ลำปาง11153 โรงพยาบาลแม่พริก0.7060.73410.64830.65120.68180.66040.65370.6899
ลำปาง11154 โรงพยาบาลแม่ทะ0.73120.73570.82280.82380.80230.82290.7730.7246
ลำปาง11155 โรงพยาบาลสบปราบ0.98830.92730.98051.02720.87690.95630.88490.8341
ลำปาง11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0.67590.65260.71510.72850.73730.70750.71050.7297
ลำปาง11157 โรงพยาบาลเมืองปาน0.72620.80180.86620.71470.73080.75230.74680.8599
แพร่10715 โรงพยาบาลแพร่1.58471.60951.60091.70961.69781.60971.6682
แพร่11166 โรงพยาบาลร้องกวาง0.63260.73630.63960.61150.62280.61790.61030.6153
แพร่11167 โรงพยาบาลลอง0.76520.68180.68460.68920.77720.73470.70810.7518
แพร่11169 โรงพยาบาลสูงเม่น0.61970.59290.66050.63950.69320.67260.64410.7083
แพร่11170 โรงพยาบาลสอง0.62170.59050.61320.65250.59960.64570.66390.7053
แพร่11171 โรงพยาบาลวังชิ้น0.52830.50690.54080.57060.5275
แพร่11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0.68680.79490.80790.70470.74060.68230.65210.7494
แพร่11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0.58540.70180.64550.67330.6860.72860.72590.755
น่าน10716 โรงพยาบาลน่าน1.58111.67791.64731.67121.63831.63791.63031.7049
น่าน11173 โรงพยาบาลแม่จริม0.6180.65440.60120.63720.61170.61270.62680.6466
น่าน11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0.64330.63350.66770.62290.65780.64270.64350.6755
น่าน11175 โรงพยาบาลนาน้อย0.80010.73250.81360.82650.78070.77190.7351
น่าน11176 โรงพยาบาลท่าวังผา0.65450.67330.7110.69990.83120.74510.7393
น่าน11177 โรงพยาบาลเวียงสา0.79430.80830.86570.88890.93940.84210.92270.9222
น่าน11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0.66370.58540.69340.57090.69440.61550.58110.644
น่าน11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0.62120.54660.6530.63060.67710.59170.53310.5789
น่าน11180 โรงพยาบาลนาหมื่น0.52330.57420.69210.53750.78160.64940.62830.6792
น่าน11181 โรงพยาบาลสันติสุข0.76740.71120.64750.6920.78990.65990.63950.7023
น่าน11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0.60960.70470.55110.62480.6330.76820.6280.6584
น่าน11183 โรงพยาบาลสองแคว0.53350.51030.62830.66940.47060.63960.60690.5308
น่าน11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1.3751.20861.34041.49881.43151.34291.3895
น่าน11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0.45340.49770.43250.58330.58090.45510.5333
พะเยา10717 โรงพยาบาลพะเยา1.49031.47331.65031.48611.6021.58231.5701
พะเยา10718 โรงพยาบาลเชียงคำ1.23431.26041.28191.37111.31681.28151.2708
พะเยา11184 โรงพยาบาลจุน0.75130.69580.76930.750.86270.81690.7601
พะเยา11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0.63720.61960.60780.75710.66110.64580.68150.5828
พะเยา11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0.69780.68680.71350.69270.7750.71360.70290.7109
พะเยา11187 โรงพยาบาลปง0.74610.79540.81120.74980.7330.87760.7872
พะเยา11188 โรงพยาบาลแม่ใจ0.57750.59150.57580.54930.59330.61930.5813
เชียงราย10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2.12892.18082.1592.16762.12942.17732.30122.2395
เชียงราย11189 โรงพยาบาลเทิง0.70930.74750.75990.68990.73020.72220.7226
เชียงราย11190 โรงพยาบาลพาน0.82210.84030.85730.83090.84960.83190.876
เชียงราย11191 โรงพยาบาลป่าแดด0.80610.75150.85370.83790.75640.76880.75340.742
เชียงราย11192 โรงพยาบาลแม่จัน0.93410.93850.98071.01220.97120.91590.85910.951
เชียงราย11193 โรงพยาบาลเชียงแสน0.63150.60990.58360.59940.58440.57130.61980.6414
เชียงราย11194 โรงพยาบาลแม่สาย0.96671.0271.00441.02281.10171.05571.04251.065
เชียงราย11195 โรงพยาบาลแม่สรวย0.68730.68240.74650.74530.69460.79150.72690.6374
เชียงราย11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0.72710.71570.74910.70080.74490.66010.6783
เชียงราย11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0.64740.72560.66580.62840.68770.68770.68290.6714
เชียงราย11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0.57930.65640.67740.64450.6598
เชียงราย11199 โรงพยาบาลขุนตาล0.7550.72250.62170.71490.70170.71930.72950.6313
เชียงราย11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0.52030.5070.55670.50760.50630.52330.5244
เชียงราย11201 โรงพยาบาลแม่ลาว0.63190.58330.55550.72410.53120.64160.59830.5019
เชียงราย11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0.57910.73830.70740.64760.67860.68730.65480.7516
เชียงราย11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1.03731.09250.96670.92791.011.01670.98431.0874
เชียงราย15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1.04041.12751.1291.09971.1661.06791.21341.0596
แม่ฮ่องสอน10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1.13331.26271.33421.35661.26621.22461.2723
แม่ฮ่องสอน11203 โรงพยาบาลขุนยวม0.48930.50460.51730.51810.54320.50520.5933
แม่ฮ่องสอน11204 โรงพยาบาลปาย0.65720.72920.60980.70070.81110.78460.73260.7444
แม่ฮ่องสอน11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0.86540.84810.81170.89830.8517
แม่ฮ่องสอน11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0.53040.56610.52070.54940.42330.49660.5718
แม่ฮ่องสอน11207 โรงพยาบาลสบเมย0.53920.49620.44410.44680.48540.60660.5149
แม่ฮ่องสอน11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0.51880.56170.51130.48860.56930.48970.50830.4665