ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

8.09

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

1,074

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

22

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2563

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330174,529382,119.912.191.60
S5550137,056204,754.161.491.20
M1333048,08958,286.781.211.00
M2888081,58382,346.011.010.80
F1101010055,74142,780.370.770.60
F267674621199,990131,217.130.660.60
F322112,8471,650.810.580.60

ปีงบประมาณ 2563

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,167174,536809,280800,034100.877190.0032,53980,5079.9233,325103,34212.74108,665627,32477.33
S1,983137,150592,752578,54183.36942560.0439,01493,23915.7230,993102,50017.2867,049397,20566.96
M165248,100200,879194,41981.47115860.2915,63442,84421.3011,97243,26221.5120,483114,44856.90
M290481,677304,562294,25088.93942720.0932,06177,78625.4825,16384,53327.6924,359142,68446.74
F166956,013209,465204,70383.602721,8380.8724,75659,04028.0819,26673,92135.1511,71975,47535.89
F22,471200,586597,634587,42165.905962,6660.4499,772215,03435.7670,550238,20739.6229,668145,33924.17
F3202,8477,7547,650104.51000.001,5283,19340.871,0303,20741.052891,41218.07