ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล December 2, 2022

Server : cmi3
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

6.57

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

552

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

6

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2566

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333014,37632,864.432.291.60
S544011,29318,105.051.61.20
M142202,7603,363.601.221.00
M286605,8086,660.761.150.80
F1108803,4032,932.590.860.60
F2663529610,5357,406.440.70.60
F32000---0.60

ปีงบประมาณ 2566

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,20114,37665,21264,57394.64000.002,4185,6508.642,8268,36012.799,13251,37278.57
S1,96311,29549,03748,11385.61220.002,9266,79613.852,4858,05416.415,88234,22069.73
M18522,76813,94213,117103.208390.288492,62418.807803,11922.351,1318,17458.57
M28725,80821,74321,370107.71000.001,7754,22819.391,9416,45829.622,09211,11850.99
F16353,65214,52413,27886.362498535.841,3754,18828.701,2124,80332.918164,75032.55
F22,36210,82833,10133,00976.592934191.254,84010,71831.983,88213,54640.421,8138,83026.35
F320----(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)---------