ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล June 18, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

8.00

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

1,313

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

15

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330113,832254,551.242.241.60
S555083,332132,003.161.581.20
M1333027,88835,535.181.271.00
M2888052,68756,336.101.070.80
F1101010033,54726,713.940.80.60
F267675314120,96282,592.480.680.60
F322111,629979.890.60.60

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,110113,843532,291527,533102.8911300.0118,79345,9928.6222,09769,20612.9772,942418,48478.41
S1,98386,596383,932376,28383.869776,0371.5722,52053,67013.9719,03762,04316.1544,062262,45168.31
M165227,890115,981112,00181.03270.018,36122,03918.976,73024,39421.0012,79769,71660.02
M290452,727202,578196,99595.95401290.0618,89244,82222.0816,55855,23627.2017,237102,85550.66
F166933,639122,195119,60979.13923930.3214,58434,56728.1711,28142,50434.637,68245,26136.88
F22,471121,548364,133358,96662.461915630.1558,174120,53632.9042,959144,21839.3720,224101,00727.57
F3201,6294,6254,53193.23000.007991,68536.236432,05944.2718790719.50