ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi5.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.25

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

3,295

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

16

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2566

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330166,743384,568.592.311.60
S5550133,442220,036.601.651.20
M1444058,97781,606.991.381.00
M2999087,44296,074.651.10.80
F1999042,04435,008.050.830.60
F266665115193,619135,992.170.70.60
F322112,9512,046.160.690.60

ปีงบประมาณ 2566

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,203166,747740,252733,23799.354110.0028,69066,6578.9830,75089,71012.09107,303585,60578.92
S1,963133,661589,838580,17789.922199330.1632,99775,27912.7529,23092,12715.6171,215421,89571.48
M185158,984268,319260,75398.437160.0116,40943,46316.1814,41651,82719.2928,152173,30164.52
M296288,164317,888312,288100.007222,8690.9030,93873,18522.9426,71084,63126.5329,794158,31349.63
F157543,360146,946143,76478.111,3164,1012.7817,21639,73726.9114,86351,59734.949,96552,23335.37
F22,406194,644598,224592,26175.101,0253,5100.5891,441196,84132.7468,433232,69138.7033,745168,17227.97
F3202,9538,5458,511133.192150.171,1822,44328.481,2813,99946.614882,12224.73