ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.85

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

114

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

15

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333060,588134,779.412.221.60
S555043,18667,603.081.571.20
M1333015,14118,966.791.251.00
M2888026,53428,290.891.070.80
F1101010016,01612,388.550.770.60
F26764501457,99739,641.490.680.60
F32211758453.260.60.60

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,11060,588278,912276,205106.43000.0010,17724,6548.8211,58134,94512.5038,830220,02578.69
S1,98343,210188,996184,84085.8224510.0311,52826,62314.089,72631,61916.7221,932130,82169.18
M165215,14162,51860,25882.54000.004,51811,92919.053,71113,22921.136,91237,45359.82
M290426,534100,03097,12297.03000.009,48822,15122.098,41327,17127.108,63350,95750.82
F166916,03256,61155,21780.5516560.107,24417,21430.275,27619,51534.323,49620,07935.31
F22,47158,071171,156168,47460.99742240.1328,00357,76733.5520,22066,52938.649,77447,67627.69
F3207582,1722,153100.14000.0036878335.8830999745.698140218.42