ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 27, 2023

Server : cmi4
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.72

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

1,615

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

14

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2566

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333069,556162,775.172.341.60
S555054,53890,672.331.661.20
M1444026,75436,082.661.351.00
M2888031,53235,992.871.140.80
F1101010019,25516,609.680.860.60
F26666531376,98254,308.050.710.60
F322111,210839.810.690.60

ปีงบประมาณ 2566

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,20169,557316,666313,88194.44110.0011,79827,0578.5212,99438,87612.2544,764251,52679.23
S1,96355,277243,910239,52588.32421100.0513,74130,74012.5911,95137,96115.5529,543175,25671.81
M185226,935122,091117,82696.461817640.637,60520,75116.986,65424,29119.8712,49576,42462.52
M287231,858115,276113,12599.043261,2431.0810,22223,44520.2810,12431,95227.6411,18658,96251.00
F163520,24672,62070,38779.515661,9092.627,87118,73825.686,90825,64135.144,90126,67636.56
F22,39277,830240,143237,81271.884921,8660.7735,80376,22531.5828,11496,86140.1313,42166,44127.52
F3201,2173,7313,736136.357310.8344896525.715701,87049.8119288823.65