ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล January 21, 2022

Server : cmi6.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

8.48

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

732

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

23

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2565

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333041,54790,908.002.191.60
S554129,36746,466.681.581.20
M1443114,50817,473.041.21.00
M2765119,09417,973.000.940.80
F110109111,4208,583.780.750.60
F26759411837,41424,108.760.640.60
F32211431249.620.580.60

ปีงบประมาณ 2565

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,20141,547219,184217,082107.21000.009,05735,93916.368,06234,62215.7624,428149,05867.87
S1,98332,381160,936158,15798.3011390.028,71630,79519.137,57631,12419.3316,07899,05961.52
M185214,51079,19876,113117.67250.013,96812,28115.495,04230,77438.825,49836,22045.69
M275419,47895,33794,417185.223841,5801.655,07220,47021.439,67849,64151.974,34423,83024.95
F166911,60754,92154,102118.531879861.795,32323,34342.373,88317,68232.102,21413,08023.74
F22,44139,449158,026156,40090.781481,0090.6420,49575,44747.5613,21355,18934.795,59326,97417.01
F3204311,4571,438116.91000.0025178453.5913546231.584521714.83