ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 18, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.75

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

2,212

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

14

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330151,337338,961.532.241.60
S5550114,772181,323.481.581.20
M1333039,80651,096.011.281.00
M2888073,06478,733.821.080.80
F1101010045,31036,241.480.80.60
F267675413161,866110,293.640.680.60
F322111,9521,148.810.590.60

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,110151,348721,199715,672101.2511300.0024,67561,4028.4930,303101,16413.9996,359560,56377.52
S1,983115,754522,119511,97285.149826,0591.1630,97982,97115.8825,31585,33016.3358,478348,13666.63
M165239,811168,989163,35979.805260.0211,88131,59718.679,77536,88821.7918,150100,74759.52
M290473,389292,447284,28996.233251,5130.5226,26665,44022.3322,76380,65627.5224,035145,48249.64
F166945,901170,954167,44879.535911,8051.0519,81949,13028.6215,02058,00533.7910,47162,73136.54
F22,471162,163493,590486,34362.762978510.1778,124167,13133.6656,783192,25638.7226,959136,28727.45
F3201,9535,4885,37492.98120.041,0152,11838.417242,32242.112131,07219.44