ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล July 3, 2022

Server : cmi9
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.77

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

4,001

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

33

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2565

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330126,423256,151.142.031.60
S5541100,768151,120.381.51.20
M1444039,80351,740.211.31.00
M2887159,68357,826.190.970.80
F110109137,20127,823.150.750.60
F266663729135,68984,064.590.620.60
F322111,250769.340.620.60

ปีงบประมาณ 2565

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,201126,423665,558660,482123.49000.0038,188189,58128.4320,86777,68911.6567,368399,45959.91
S1,963100,845531,964524,355112.86772920.0533,881163,25530.6720,65981,24415.2646,228287,45154.01
M185239,805204,328198,411102.63220.0011,40736,63317.9111,49558,68128.6916,901109,23553.40
M287260,117269,818266,404140.334341,8870.7018,50164,95424.0325,798118,81643.9515,38484,69131.33
F163538,303176,493174,369128.814132,0361.1517,55272,17440.7713,60162,04735.056,73740,78423.04
F22,387138,501571,608566,961102.312,81220,2033.5273,924284,03749.5044,242184,06232.0817,52385,48414.90
F3201,5134,0104,23499.622632756.426501,74040.604521,62537.9114864615.07