ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi3.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 
 
 

ปีงบประมาณ 2564

ระดับ โรงพยาบาล จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด จำนวนผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW ผลรวม AdjRW CMI วันนอน วันนอนเฉลี่ย อัตราการครองเตียง จำนวนเตียง ActiveBed AdjRW=0 0 > AdjRW <= 0.5 0.5 > AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จังหวัดระดับโรงพยาบาลจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดจำนวนผู้ป่วยที่มีค่า AdjRWผลรวม AdjRWCMIวันนอนวันนอนเฉลี่ยอัตราการครองเตียงจำนวนเตียงActiveBedจำนวนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW =0จำนวนวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW=0ร้อยละวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW=0จำนวนผู้ป่วยของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5จำนวนวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5ร้อยละวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW น้อยกว่า 0.5จำนวนผู้ป่วยของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW 0.5-1จำนวนวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW 0.5-1ร้อยละวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW 0.5-1จำนวนผู้ป่วยของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1จำนวนวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1ร้อยละวันนอนของผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW มากกว่า 1
ลำปางAโรงพยาบาลลำปาง52,97752,977127,489.172.41260,2324.9195.22743707000.008,45621,1968.1511,15337,66114.4733,368201,37577.38
ลำปางF2โรงพยาบาลแม่เมาะ2,4632,4631,989.710.817,1872.9265.553020000.001,0271,81625.278632,58335.945732,78838.79
ลำปางM2โรงพยาบาลเกาะคา12,58812,58813,933.781.1149,8153.96111.62120134000.004,32011,81523.723,90313,02126.144,36524,97950.14
ลำปางF2โรงพยาบาลเสริมงาม2,5512,5511,891.240.747,7613.0470.853021000.001,0021,91424.661,0983,34743.134512,50032.21
ลำปางF2โรงพยาบาลงาว3,7203,7202,543.470.6810,2782.7669.304028000.001,5923,35932.681,5784,65645.305502,26322.02
ลำปางF2โรงพยาบาลแจ้ห่ม2,6282,6201,685.540.647,8753.0071.5530218340.431,2562,78135.311,0133,36642.743511,69421.51
ลำปางF2โรงพยาบาลวังเหนือ2,6222,6222,103.930.808,2813.1675.393023000.001,0892,31027.909253,22938.996082,74233.11
ลำปางM2โรงพยาบาลเถิน7,1727,1727,424.231.0424,9253.48111.916067000.002,5626,50726.112,2936,58126.402,31711,83747.49
ลำปางF2โรงพยาบาลแม่พริก609609424.850.701,4902.4518.17305000.0021034222.9530577752.159437124.90
ลำปางF2โรงพยาบาลแม่ทะ2,4552,4551,884.320.777,4963.0568.433021000.008961,73923.201,0873,53347.134722,22429.67
ลำปางF2โรงพยาบาลสบปราบ1,9271,9271,741.010.906,8483.5562.543019000.006621,40720.557252,51236.685402,92942.77
ลำปางF2โรงพยาบาลห้างฉัตร3,1033,1032,241.420.729,8513.1789.923027000.001,2922,34823.841,2334,22242.865783,28133.31
ลำปางF2โรงพยาบาลเมืองปาน2,2152,2151,742.200.796,7443.0455.663318000.008391,70025.218722,78241.255042,26233.54