ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0302 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย Post operative physical therapy การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1273.70
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1616.67
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4517.84