ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0202 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์61065.66
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0150.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง050.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1313.23
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1250.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี030.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1425.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน070.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง334257.76
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1520.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5717.04
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน030.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์731,1986.09