ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0202 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2355.71
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1911.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง010.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย060.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง020.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน33100.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง101317.63
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา060.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่42814.29
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์294206.90