ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0102 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัด ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัดการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัดที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2326.25
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง0150.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1250.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3466.52