ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0101 ร้อยละของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัดส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยในบาดเจ็บระบบประสาทที่ได้รับการผ่าตัดสมองที่ส่งกลับผู้ป่วยในบาดเจ็บระบบประสาทที่ได้รับการผ่าตัดสมองทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3210929.36
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน0360.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง157320.55
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2326.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0390.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0150.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4610643.40
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์050.00