ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

IM0101 ร้อยละของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัดส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วยในบาดเจ็บระบบประสาทที่ได้รับการผ่าตัดสมองที่ส่งกลับผู้ป่วยในบาดเจ็บระบบประสาทที่ได้รับการผ่าตัดสมองทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9325236.90
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง010.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3983.06
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4619323.83
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4745.41
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน01320.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา85315.09
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10930136.21
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์040.00