ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

EYE0101 อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract ในผู้สูงอายุ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract ในผู้สูงอายุ การผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,7542,15081.58
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง45556480.67
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง39847683.61
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง28132885.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม10210894.44
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน76293881.24
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,2282,69482.70
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่78892685.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน66780283.17
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา67178785.26
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ53164182.84
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,5201,86381.59
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว222684.62
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์28734184.16