ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

EYE0101 อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract ในผู้สูงอายุ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract ในผู้สูงอายุ การผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์8621,02684.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง18723579.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15118183.43
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11713884.78
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน31837684.57
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง9451,13083.63
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่21424985.94
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน23828085.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา23826888.81
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21626481.82
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์62573485.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว445186.27
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์11514877.70