ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0304 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจำนวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์02550.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01020.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0880.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0170.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน03500.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง03090.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่01760.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน01610.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0360.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา01390.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0550.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13650.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0400.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0360.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0500.00