ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0214 ร้อยละผู้ป่วย Fracture interthoc ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Fracture interthoc ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงจำนวนผู้ป่วย Fracture interthoc ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6210062.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง172373.91
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1250.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง71450.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย102050.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน10612783.46
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4512835.16
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา133043.33
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่436467.19
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน628969.66
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว81650.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา202871.43
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2633.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8011668.97
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน91275.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย101190.91
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์112445.83