ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0214 ร้อยละผู้ป่วย Fracture interthoc ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Fracture interthoc ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงจำนวนผู้ป่วย Fracture interthoc ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13828448.59
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง244158.54
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง41428.57
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง82334.78
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย176526.15
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน22625190.04
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8028627.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา65710.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่16120180.10
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15921773.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว324080.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา537471.62
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ133043.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12523054.35
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน72825.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย172180.95
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์356256.45