ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0206 ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Open long bone fracture
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนทั้งหมดของผู้ป่วย Open long bone fracture จำนวนผู้ป่วย Open long bone fracture เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4794710.19
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง59511.80
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง46411.50
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1261126.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2552311.09
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5103813.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา43314.33
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่96109.60
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน166217.90
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว723.50
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา111.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1931019.30
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8906114.59
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน23211.50
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย35311.67
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน111.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น717.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1281111.64