ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DO0205 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจำนวนครั้งของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0530.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0110.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0120.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง050.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1128.33
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1551.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง0840.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0250.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0340.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0100.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ070.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1701.43
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน080.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย040.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0110.00