ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0303 อัตราตายในผู้ป่วยที่ทำการเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยที่ทำการเปิดกะโหลกศีรษะ ที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยที่ทำการเปิดกะโหลกศีรษะ ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์202398.37
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5905.56
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2826110.73
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2258.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1210111.88
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา95715.79
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์262908.97
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์090.00