ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DN0132 ร้อยละผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาทีจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ที่ได้รับการผ่าตัดสมองทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์309730.93
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน53713.51
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11100.91
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา010.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่21315.38
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3456.67
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา183060.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3963.13
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1250.00