ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0203 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1971.03
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง03360.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์01270.00