ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0201 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย CABG
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยที่ทำ CABG แล้วเสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยที่ทำ CABG แล้วจำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2267.69
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง51124.46
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2405.00