ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0112 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมวันนอนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMIจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMIเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์362615.93
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4367.17
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว824.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง515.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง10110.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด623.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี313.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ111.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1553.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา531.67
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6841225.61
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน422.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1052.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน111.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่262445.95
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย212.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น111.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน264416.44
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว741.75
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา81273.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ23112.09
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน515.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง414.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4731263.75
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน824.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1033.33
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง111.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน414.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า313.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด313.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน522.50
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย422.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น515.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว321.50
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร632.00