ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0204 จำนวนการผ่าตัดไส้ติ่งทั้งอักเสบและไม่อักเสบและวันนอนรวม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนรวมจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งทั้งอักเสบและไม่อักเสบเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6,0851,2714.79
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3,4451,0113.41
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,7664433.99
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,2533803.30
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5651853.05
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง7331534.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3,0591,0063.04
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1243.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,4718244.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,9306023.21
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2641022.59
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3,8199823.89
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4,5159684.66
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5982602.30
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1762.83
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2,9045884.94
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,6294393.71
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7,3022,2903.19
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4401512.91
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย258753.44
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน40142.86
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ171424.07
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว313.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7452143.48
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง6911843.76
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3641143.19
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม102333.09