ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0204 จำนวนการผ่าตัดไส้ติ่งทั้งอักเสบและไม่อักเสบและวันนอนรวม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนรวมจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งทั้งอักเสบและไม่อักเสบเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,4422984.84
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,0653113.42
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4941383.58
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง282833.40
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3371252.70
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง239623.85
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,0043153.19
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง717.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,2952634.92
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7201933.73
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน107432.49
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9282533.67
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,1212784.03
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว193802.41
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา32103.20
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6031314.60
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ310983.16
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,9896083.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน143423.40
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย102293.52
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน50163.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ25112.27
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์243743.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง84263.23
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย102362.83
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1042.50