ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0203 จำนวนการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบและวันนอนเฉลี่ย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนรวมจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3,6721,0433.52
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1,5355922.59
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,3033533.69
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,0323333.10
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5031742.89
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง467915.13
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,4588802.79
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1243.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,3026433.58
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1,8295773.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2601012.57
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,7685313.33
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3,4788194.25
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5232372.21
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1234.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,5274263.58
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,1253263.45
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5,0011,7822.81
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4401512.91
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย204692.96
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2883.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ140354.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว313.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์7452143.48
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง6731823.70
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย3541123.16
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม93303.10