ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0203 จำนวนการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบและวันนอนเฉลี่ย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนวันนอนรวมจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9652553.78
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4951942.55
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3501043.37
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง248773.22
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3131192.63
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง128393.28
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8092772.92
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง7181923.74
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6401853.46
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน107432.49
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4451393.20
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8792503.52
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว181772.35
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2382.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3851043.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ245832.95
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,5515212.98
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน138413.37
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย98283.50
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน50163.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ25112.27
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์243743.28
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง84263.23
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย102362.83
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1042.50