ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DE1202 อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่ง ตามเกณฑ์ช่วงอายุไม่เกิน 18 เดือน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Cleft Lip ที่เข้าผ่าตัดช่วงอายุ 18 เดือนจำนวนผู้ป่วย Cleft Lip ที่เข้าผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์152365.22
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3475.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน33100.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4580.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3475.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1812.50
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์142166.67
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1333.33