ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DE1202 อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่ง ตามเกณฑ์ช่วงอายุไม่เกิน 18 เดือน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Cleft Lip ที่เข้าผ่าตัดช่วงอายุ 18 เดือนจำนวนผู้ป่วย Cleft Lip ที่เข้าผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์55100.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11100.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1250.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5771.43