ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DE1201 อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่ง ตามเกณฑ์ช่วงอายุไม่เกิน 6 เดือน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย Cleft Lip ที่เข้าผ่าตัดช่วงอายุไม่เกิน 6 เดือนจำนวนผู้ป่วย Cleft Lip ที่เข้าผ่าตัดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5683.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง33100.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2540.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11100.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1425.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์33100.00