ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0208 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 - 1,499 กรัม เสียชีวิตใน 28 วันหลังคลอดจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 - 1,499 กรัม ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1156.67
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11100.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1812.50
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง080.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่040.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์0120.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง010.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม11100.00