ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0105 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (Caesarean section)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมวันนอนของผู้ป่วยที่ทำ Caesarean sectionจำนวนผู้ป่วยที่ทำ Caesarean sectionเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4,3381,0164.27
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2,1445593.84
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2,2295234.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง8922273.93
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2,2956183.71
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง7071714.13
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4,8721,2663.85
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง138363.83
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,3111,2424.28
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7211883.84
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน5991593.77
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4,2121,0244.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5,3321,1264.74
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว6191563.97
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา74184.11
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา3,4599013.84
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3,2267814.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์10,5902,6304.03
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6971793.89
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย8532333.66
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2154.20
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ107283.82
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1,0872694.04
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง9192313.98
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย723.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม89243.71