ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0105 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (Caesarean section)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมวันนอนของผู้ป่วยที่ทำ Caesarean sectionจำนวนผู้ป่วยที่ทำ Caesarean sectionเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,6573674.51
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง8162213.69
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง9312094.45
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง236613.87
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,0282783.70
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง332834.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,7764414.03
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2163.50
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,7824244.20
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา266683.91
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน109313.52
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1,0872684.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,5793374.69
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว141373.81
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา97253.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา8402213.80
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7861993.95
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3,3018623.83
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน333873.83
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย311883.53
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2354.60
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์374904.16
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง207514.06