ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi3.ciorh1.com

คลิกที่ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

อัตราป่วยรายโรค (นับเฉพาะโรคหลัก)

กลุ่มตัวชี้วัด
โรคติดเชื้อและปรสิต001 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อหิวาตกโรค
โรคติดเชื้อและปรสิต002 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม
โรคติดเชื้อและปรสิต003 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา
โรคติดเชื้อและปรสิต004 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคบิดมีตัว
โรคติดเชื้อและปรสิต005 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ
โรคติดเชื้อและปรสิต006 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ
โรคติดเชื้อและปรสิต007 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค วัณโรคทางเดินหายใจ
โรคติดเชื้อและปรสิต008 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค วัณโรคอื่น ๆ
โรคติดเชื้อและปรสิต009 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กาฬโรค
โรคติดเชื้อและปรสิต010 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อบรูเซลลา
โรคติดเชื้อและปรสิต011 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคเรื้อน
โรคติดเชื้อและปรสิต012 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บาดทะยักในทารกแรกเกิด
โรคติดเชื้อและปรสิต013 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บาดทะยัก
โรคติดเชื้อและปรสิต014 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคคอตีบ
โรคติดเชื้อและปรสิต015 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคไอกรน
โรคติดเชื้อและปรสิต016 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรคติดเชื้อและปรสิต017 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตเป็นพิษ
โรคติดเชื้อและปรสิต018 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ
โรคติดเชื้อและปรสิต019 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ซิฟิลิสแต่กำเนิด
โรคติดเชื้อและปรสิต020 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ซิฟิลิสระยะเริ่ม
โรคติดเชื้อและปรสิต021 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ซิฟิลิสอื่น ๆ
โรคติดเชื้อและปรสิต022 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อหนองใน
โรคติดเชื้อและปรสิต023 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย
โรคติดเชื้อและปรสิต024 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก
โรคติดเชื้อและปรสิต025 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้กลับซ้ำ
โรคติดเชื้อและปรสิต026 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคริดสีดวงตา
โรคติดเชื้อและปรสิต027 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รากสาดใหญ่
โรคติดเชื้อและปรสิต028 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคโปลิโอเฉียบพลัน
โรคติดเชื้อและปรสิต029 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพิษสุนัขบ้า
โรคติดเชื้อและปรสิต030 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค สมองอักเสบจากไวรัส
โรคติดเชื้อและปรสิต031 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้เหลือง
โรคติดเชื้อและปรสิต032 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ
โรคติดเชื้อและปรสิต033 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เริม (เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์)
โรคติดเชื้อและปรสิต034 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อีสุกอีใสและงูสวัส
โรคติดเชื้อและปรสิต035 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัด
โรคติดเชื้อและปรสิต036 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัดเยอรมัน (รูเบลลา)
โรคติดเชื้อและปรสิต037 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี
โรคติดเชื้อและปรสิต038 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ
โรคติดเชื้อและปรสิต039 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)
โรคติดเชื้อและปรสิต040 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คางทูม
โรคติดเชื้อและปรสิต041 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากไวรัสอื่น
โรคติดเชื้อและปรสิต042 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อรา
โรคติดเชื้อและปรสิต043 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค มาลาเรีย
โรคติดเชื้อและปรสิต044 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อลิชมาเนีย
โรคติดเชื้อและปรสิต045 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคทริปาโนโซม
โรคติดเชื้อและปรสิต046 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อซิสโตโซม
โรคติดเชื้อและปรสิต047 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิใบไม้อื่น
โรคติดเชื้อและปรสิต048 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิเอไคโนค็อกคัส
โรคติดเชื้อและปรสิต049 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิดราคันคูลัส
โรคติดเชื้อและปรสิต050 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิออนโคเซอร์คา
โรคติดเชื้อและปรสิต051 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิฟิลาเรีย
โรคติดเชื้อและปรสิต052 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิปากขอ
โรคติดเชื้อและปรสิต053 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิตัวตืด
โรคติดเชื้อและปรสิต054 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของวัณโรค
โรคติดเชื้อและปรสิต055 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของโรคโปลิโอ
โรคติดเชื้อและปรสิต056 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของโรคเรื้อน
โรคติดเชื้อและปรสิต057 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)058 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)059 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)060 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)061 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)062 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)063 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)064 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)065 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)066 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)067 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)068 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)069 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)070 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)071 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)072 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่เมโสชีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)073 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่เต้านม
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)074 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)075 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)076 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)077 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)078 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)079 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)080 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)081 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)082 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของสมอง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)083 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)084 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)085 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคฮอดกินส์
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)086 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)087 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลิวคีเมีย
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)088 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)089 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)090 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)091 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)092 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลโอไมโอมาที่มดลูก
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)093 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)094 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)095 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)096 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน097 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน098 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางอื่น ๆ
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน099 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน100 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม101 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม102 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพิษธัยรอยด์
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม103 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม104 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เบาหวาน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม105 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ทุพโภชนาการ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม106 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดวิตามินเอ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม107 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดวิตามินอื่น ๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม108 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม109 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอ้วน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม110 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม111 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม112 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค สมองเสื่อม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม113 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม114 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม115 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม116 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางอารมณ์
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม117 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม118 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะปัญญาอ่อน
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม119 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ
โรคระบบประสาท120 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง
โรคระบบประสาท121 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพาคินซัน
โรคระบบประสาท122 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคแอลไซเมอร์
โรคระบบประสาท123 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค มัลติเปิล สเคลอโรสิส
โรคระบบประสาท124 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลมบ้าหมู
โรคระบบประสาท125 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ
โรคระบบประสาท126 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง
โรคระบบประสาท127 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท
โรคระบบประสาท128 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ
โรคระบบประสาท129 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของระบบประสาทอื่น ๆ
โรคตารวมส่วนประกอบของตา130 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การอักเสบของหนังตา
โรคตารวมส่วนประกอบของตา131 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ
โรคตารวมส่วนประกอบของตา132 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ
โรคตารวมส่วนประกอบของตา133 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ
โรคตารวมส่วนประกอบของตา134 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา
โรคตารวมส่วนประกอบของตา135 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ต้อหิน
โรคตารวมส่วนประกอบของตา136 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตาเหล่
โรคตารวมส่วนประกอบของตา137 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง
โรคตารวมส่วนประกอบของตา138 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตาบอดและสายตาเลือนลาง
โรคตารวมส่วนประกอบของตา139 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ
โรคหูและปุ่มกกหู140 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ
โรคหูและปุ่มกกหู141 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การสูญเสียการได้ยิน
โรคหูและปุ่มกกหู142 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ
โรคระบบไหลเวียนเลือด143 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รูมาติกเฉียบพลัน
โรคระบบไหลเวียนเลือด144 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง
โรคระบบไหลเวียนเลือด145 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ
โรคระบบไหลเวียนเลือด146 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ
โรคระบบไหลเวียนเลือด147 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรคระบบไหลเวียนเลือด148 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ
โรคระบบไหลเวียนเลือด149 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด
โรคระบบไหลเวียนเลือด150 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคระบบไหลเวียนเลือด151 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัวใจล้มเหลว
โรคระบบไหลเวียนเลือด152 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจอื่น ๆ
โรคระบบไหลเวียนเลือด153 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เลือดออกในสมอง
โรคระบบไหลเวียนเลือด154 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อสมองตาย
โรคระบบไหลเวียนเลือด155 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
โรคระบบไหลเวียนเลือด156 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค Other cerebrovascular diseases
โรคระบบไหลเวียนเลือด157 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อะเธอโรสเคลอโรสิส
โรคระบบไหลเวียนเลือด158 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ
โรคระบบไหลเวียนเลือด159 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง
โรคระบบไหลเวียนเลือด160 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ
โรคระบบไหลเวียนเลือด161 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ
โรคระบบไหลเวียนเลือด162 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง
โรคระบบไหลเวียนเลือด163 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ริดสีดวงทวาร
โรคระบบไหลเวียนเลือด164 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต
โรคระบบหายใจ165 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน
โรคระบบหายใจ166 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน
โรคระบบหายใจ167 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
โรคระบบหายใจ168 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้หวัดใหญ่
โรคระบบหายใจ169 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปอดบวม
โรคระบบหายใจ170 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน
โรคระบบหายใจ171 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไซนัสอักเสบเรื้อรัง
โรคระบบหายใจ172 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่นของจมูกและไซนัส
โรคระบบหายใจ173 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ
โรคระบบหายใจ174 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน
โรคระบบหายใจ175 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
โรคระบบหายใจ176 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหืด
โรคระบบหายใจ177 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง
โรคระบบหายใจ178 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคฝุ่นสะสมในปอด
โรคระบบหายใจ179 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก180 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ฟันผุ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก181 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก182 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก183 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก184 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก185 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก186 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของไส้ติ่ง
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก187 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก188 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไส้เลื่อนอื่น ๆ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก189 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก190 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก191 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก192 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก193 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก194 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของตับ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก195 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก196 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก197 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง198 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง199 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม200 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม201 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคข้อเสื่อม
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม202 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความพิการของแขนขา
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม203 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม204 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม205 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม206 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม207 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อเยื่อผิดปกติ
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม208 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม209 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกอักเสบ
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม210 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ211 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ212 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของหน่วยไตอื่น ๆ
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ213 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ214 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไตวาย
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ215 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ216 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ217 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ218 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซล
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ219 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ220 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณทะ
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ221 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ222 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ223 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของเต้านม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ224 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ225 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปากมดลูกอักเสบ
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ226 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ227 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ228 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ229 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ230 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของระดู
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ231 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ232 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะมีบุตรยากในสตรี
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ233 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด234 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค แท้งเอง
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด235 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด236 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด237 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด238 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด239 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด240 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การคลอดติดขัด
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด241 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตกเลือดหลังคลอด
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด242 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด243 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยว
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด244 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )245 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )246 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )247 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บาดเจ็บจากการคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )248 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )249 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )250 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )251 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )252 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคเม็ดเลือดแตกของทารกในครรภ์และแรกเกิด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด )253 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ254 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกสันหลังแยก
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ255 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ256 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ257 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปากแหว่งและเพดานโหว่
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ258 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ259 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ260 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อัณฑะไม่ลงถุง
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ261 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ262 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ263 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความพิการแต่กำเนิดของเท้า
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ264 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ265 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ
รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ266 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของโครโมโซมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้267 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้268 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้269 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ชราภาพ
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้270 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก271 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก272 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก273 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก274 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก275 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก276 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก277 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก278 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก279 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก280 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก281 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก282 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก283 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก284 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก285 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก286 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กลุ่มอาการจากการทารุณ
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก287 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก288 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก289 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ290 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ291 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ292 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ293 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การรับบริการคุมกำเนิด
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ294 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ295 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ296 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การดูแลและการตรวจหลังคลอด
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ297 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ298 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น