ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล August 8, 2022

Server : cmi4

คลิกที่ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

รายงานพิเศษ

กลุ่มตัวชี้วัด
รายงานกุมารเวชกรรมPED01 : รายงานโรค ปอดบวม ในเด็ก 1 เดือน - 5 ปี
รายงานกุมารเวชกรรมPED02 : รายงานโรค Thalassaemia ในเด็กอายุ 0-15 ปี
รายงานการป่วยRE505 : รายงาน 505
รายงานการป่วยTOP20 : รายงาน 20 อันดับ จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรคหลัก