ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล December 2, 2022

Server : cmi2

คลิกที่ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

รายงานพิเศษ

กลุ่มตัวชี้วัด
รายงานการป่วยRE505 : รายงาน 505
รายงานการป่วยTOP20 : รายงาน 20 อันดับ จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรคหลัก