ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F08 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก) ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted RW)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก) ในช่วงเวลาที่กำหนดค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก)เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์196,322,96910,748.0318,265.95
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11,904,0531,234.519,642.74
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11,567,646880.7313,134.16
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4,114,682428.349,606.11
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย38,661,3562,880.0613,423.80
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว8,513,929872.569,757.41
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง8,201,302867.059,458.86
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2,245,815228.929,810.48
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด4,711,789612.947,687.19
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4,452,072454.729,790.80
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1,971,292192.9010,219.24
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย7,245,478763.779,486.47
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว5,036,233560.208,990.06
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2,507,526293.148,554.02
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1,208,302145.738,291.37
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2,053,658260.337,888.67
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย2,487,030265.059,383.25
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3,223,757425.327,579.60
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง871,976289.823,008.68
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ3,097,877414.057,481.89
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง5,075,264467.6210,853.39
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1,654,393266.066,218.12
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1,235,219153.188,063.84
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา124,982116.861,069.50
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน12,546,519825.3215,202.01
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3,171,162339.879,330.51
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2,494,065301.178,281.25
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา477,35171.506,676.24
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1,121,859161.876,930.62
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง786,210108.867,222.21
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ730,103114.486,377.56
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1,581,655192.488,217.24
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง108,018,0008,877.5012,167.61
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา13,006,1711,481.388,779.77
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน5,071,817562.999,008.72
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1,418,332226.786,254.22
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม969,696153.716,308.61
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว2,215,684282.597,840.63
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1,669,523239.946,958.09
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2,108,690259.808,116.59
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก359,23448.207,452.99
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1,479,774194.717,599.89
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1,166,722170.306,850.98
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2,348,926289.888,103.10
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1,848,522255.417,237.47
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่55,548,3023,302.4816,820.18
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1,333,021178.037,487.62
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2,684,534392.696,836.27
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2,662,636379.597,014.51
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1,904,963257.247,405.39
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1,143,112135.908,411.42
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1,714,201208.988,202.70
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1,142,905137.498,312.64
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7,241,137457.9215,813.10
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว5,120,285394.7212,971.94
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม638,322100.726,337.59
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง811,058113.527,144.63
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2,350,422302.907,759.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา3,006,038419.077,173.12
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา847,700105.148,062.58
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1,133,526135.918,340.27
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2,257,403292.107,728.19
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น558,12374.647,477.53
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข824,725117.896,995.72
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ786,05252.1715,067.13
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว641,12385.777,474.91
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ653,28864.2210,172.66
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา20,821,5881,270.4916,388.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ838,69447.4117,690.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน529,68672.197,337.39
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน973,424113.868,549.31
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้3,325,212489.756,789.61
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง4,782,133578.378,268.29
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1,547,056207.067,471.53
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์270,417,46521,776.4312,417.90
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3,000,977385.997,774.75
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย206,17547.624,329.59
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3,718,384409.469,081.19
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1,731,498195.668,849.52
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1,742,296166.5810,459.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2,324,200367.646,321.95
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1,084,966196.505,521.46
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน311,22741.847,438.50
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2,959,645302.159,795.28
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2,223,499298.687,444.42
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น458,79449.299,308.05
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1,713,832156.1810,973.44
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1,144,703155.207,375.66
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว614,19585.937,147.62
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1,412,690122.7211,511.49
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2,796,445380.847,342.83
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5,771,983397.9514,504.29
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง6,460,504462.3813,972.28
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2,414,213176.9713,641.93
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2,714,550156.7617,316.60
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1,327,108116.7411,368.07
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2,581,545164.7715,667.57
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1,911,771164.5011,621.71