ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

F08 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก) ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted RW)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก) ในช่วงเวลาที่กำหนดค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ของผู้ป่วยในส่งต่อ (ส่งออก)เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์101,900,7045,638.8218,071.28
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4,878,308470.7810,362.18
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4,521,383341.7813,228.93
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3,073,012312.109,846.24
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย18,642,4271,291.8714,430.58
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว5,501,964536.4110,257.01
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4,034,790362.3511,135.06
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1,094,46497.2111,258.76
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2,287,791289.517,902.29
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2,246,559280.738,002.56
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง676,67180.258,432.04
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2,930,771346.358,461.88
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1,958,950209.119,368.04
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1,443,267147.619,777.57
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2,337,367255.289,156.09
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1,199,950133.728,973.60
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย772,24175.9510,167.76
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1,777,928221.148,039.83
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง351,896141.052,494.83
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ637,44388.147,232.16
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2,168,228194.1711,166.65
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน839,078143.045,866.04
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ436,35555.987,794.84
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา12,16941.33294.44
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4,299,301243.8317,632.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,352,631159.288,492.16
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง985,715103.439,530.26
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา288,22744.566,468.29
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง457,19054.428,401.14
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง172,18422.417,683.36
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ216,56527.277,941.51
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง426,24449.708,576.34
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง65,938,6185,140.1312,828.20
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา12,165,2061,215.5510,007.98
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2,988,402333.998,947.58
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ269,59252.575,128.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม596,42480.787,383.31
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1,154,649154.207,488.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1,062,497131.918,054.71
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ990,466147.606,710.47
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก213,85425.838,279.29
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ913,416115.527,906.99
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ815,494129.256,309.43
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1,170,392142.478,215.01
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน998,450121.868,193.42
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่19,171,7291,163.3016,480.47
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย849,637103.838,182.96
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1,034,577196.785,257.53
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1,055,949133.147,931.12
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1,302,944177.467,342.18
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง929,075108.378,573.18
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1,094,300143.527,624.72
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่579,022101.705,693.43
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3,940,121273.5114,405.77
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1,841,962179.9310,237.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม332,94444.517,480.21
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง376,24443.318,687.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1,118,951142.077,876.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1,162,566170.986,799.43
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา515,29066.447,755.72
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง738,20477.759,494.59
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง812,65993.458,696.19
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น180,42926.346,850.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข359,67746.017,817.37
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ453,80150.438,998.63
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว246,44725.629,619.32
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ196,45314.6713,391.48
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6,356,624375.9816,906.81
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ872,46156.9515,319.77
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน978,19497.2810,055.45
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน536,82272.187,437.27
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้978,204159.596,129.48
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1,730,462208.258,309.54
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ769,57499.557,730.53
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์116,838,8289,273.0712,599.80
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน340,17533.7410,082.25
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย218,59034.646,310.33
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2,109,165189.5511,127.22
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน908,334138.146,575.46
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า144,87812.5011,590.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ639,890103.356,191.49
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด350,33575.554,637.13
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน116,59413.388,714.05
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1,191,955129.869,178.77
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย958,862125.817,621.51
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น255,07525.4810,010.79
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1,001,17793.6110,695.19
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง143,14117.758,064.28
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว276,91028.769,628.30
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง673,83556.6811,888.41
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1,905,892204.019,342.15
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3,184,222219.4314,511.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง489,61339.7212,326.61
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1,037,11083.1312,475.76
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1,401,15985.0816,468.72
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย436,56529.8914,605.72
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย452,18143.7210,342.66
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า512,12352.119,827.73