ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C08 ผู้ป่วยที่มีค่า AdjRW 0.5-1
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW 0.5-1 ในช่วงเวลาที่กำหนดจำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9,38253,63017.49
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3,69617,15821.54
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4,31814,20630.40
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3,08610,59829.12
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3,66813,99926.20
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,1507,11930.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2,4448,15529.97
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1,2963,22940.14
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,8945,61833.71
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1,6314,89033.35
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง7752,53930.52
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2,4716,22439.70
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1,7774,50439.45
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง8952,91530.70
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1,9225,44735.29
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1,1253,32433.84
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1,4184,82429.39
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1,6603,91042.46
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง7112,35030.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1,2463,34537.25
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1,2214,18929.15
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน9962,62637.93
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ5651,54036.69
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3631,35526.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6,91733,40120.71
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1,8815,10436.85
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1,7634,84836.37
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1,0062,62038.40
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1,5083,77439.96
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง6521,83535.53
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ7631,89040.37
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง6671,49244.71
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11,29754,97620.55
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3,73111,82631.55
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2,3027,37631.21
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1,0833,26033.22
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1,0472,58240.55
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1,8194,08144.57
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1,1022,73840.25
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1,1273,08136.58
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก44385351.93
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ9182,23541.07
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ6831,74839.07
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1,3603,28641.39
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน7862,03338.66
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6,59130,09721.90
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย9452,99331.57
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1,5224,63732.82
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1,0243,08633.18
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1,2313,29037.42
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง6921,96935.14
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น8142,21136.82
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่5211,89627.48
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8,55236,68323.31
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2,1747,75228.04
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม5061,73329.20
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง4541,42431.88
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย7522,19934.20
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1,5854,00639.57
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2,0136,06733.18
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง6201,97831.34
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง9402,44438.46
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น4931,42934.50
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข5671,67033.95
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ36799037.07
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29297130.07
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ21187224.20
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6,46827,00423.95
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3,95816,72523.67
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1,1823,15037.52
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน5071,64230.88
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1,4984,03437.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1,3493,81535.36
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ8832,33837.77
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12,64665,92319.18
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4,50711,57338.94
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3,2789,27535.34
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2,2105,35741.25
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3,7338,83942.23
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1,9155,20936.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1,2934,74627.24
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด5851,56737.33
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1,3314,38730.34
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1,8764,99637.55
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1,4193,70638.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น7302,48429.39
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล7521,87540.11
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1,2894,29530.01
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว8123,91920.72
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง7581,80641.97
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร9642,94732.71
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2,4629,86324.96
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2,0878,09225.79
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย9333,37127.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม9343,31528.17
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย7382,27132.50
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย8302,11039.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า6262,36426.48