ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C05 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยใน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในหมายถึงผลรวมของค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในทุกรายค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ผู้ป่วยในหมายถึงผลรวมของค่าน้ำหนัก สัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ผู้ป่วยในเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์673,292,87239,643.5216,983.68
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง76,916,8667,941.509,685.43
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง77,144,9995,936.9212,994.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง30,351,7543,159.199,607.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย77,478,1035,951.6913,017.83
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว17,985,9091,783.9010,082.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง22,987,2192,266.3710,142.75
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม3,319,203371.948,924.03
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด9,487,3161,148.158,263.13
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง11,018,1701,322.228,333.08
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง3,916,764458.398,544.61
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย13,895,8681,436.119,676.05
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว8,323,823902.759,220.52
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง6,822,891852.967,999.07
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด9,489,5241,081.558,774.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า5,563,491681.748,160.72
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย5,096,213569.958,941.51
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4,798,628611.577,846.41
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1,026,941412.882,487.26
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ3,561,871456.697,799.32
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง7,741,557644.2912,015.64
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน4,288,967650.536,593.03
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2,470,619326.207,573.94
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา109,417133.04822.44
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน285,590,43917,858.6215,991.74
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้9,327,8311,021.059,135.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง9,058,138946.109,574.19
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา4,277,492648.166,599.44
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง5,234,535756.476,919.69
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1,906,587277.026,882.49
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2,300,379307.107,490.65
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง2,610,461320.228,152.09
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง619,594,29146,391.4013,355.80
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา50,029,2854,952.2410,102.35
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน23,388,5752,708.028,636.78
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ5,041,487757.536,655.16
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม4,311,659626.446,882.80
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว4,689,844675.186,946.06
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม5,223,227711.337,342.90
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ5,359,040791.316,772.36
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1,231,459196.126,279.11
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ5,090,473761.116,688.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ5,076,183705.367,196.58
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร6,055,048772.697,836.32
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน3,802,892586.556,483.49
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่226,661,39114,811.5315,303.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย5,510,060645.058,542.07
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง5,413,7898596,302.43
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง4,105,467595.136,898.44
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น3,817,258574.636,642.98
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่2,387,215365.806,526.01
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน193,650,59820,124.529,622.62
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว38,365,6663,402.1911,276.76
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2,725,190344.127,919.30
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง2,204,682284.547,748.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย4,393,975550.087,987.88
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา4,930,957616.318,000.77
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา12,698,3751,623.747,820.45
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง2,600,983311.618,346.92
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง3,321,916408.578,130.59
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1,908,207264.647,210.58
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3,023,243354.688,523.86
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1,482,004188.067,880.48
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1,114,674109.7410,157.41
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา160,821,25310,673.2515,067.69
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ68,074,5145,088.3813,378.43
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน5,258,264602.208,731.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน3,083,153366.498,412.65
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้5,017,746753.236,661.64
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง6,740,813939.147,177.64
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ3,282,267456.657,187.71
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์634,167,77448,744.4913,010.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน42,986,9474,013.3510,710.99
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย23,427,1822,931.497,991.56
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง13,847,0511,376.5210,059.46
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน10,110,8401,324.297,634.91
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า8,458,798868.139,743.70
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ9,997,6801,349.487,408.54
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2,288,393431.345,305.31
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน8,007,958881.149,088.18
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย10,447,7611,010.9010,335.11
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย8,961,632878.4810,201.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น4,478,081602.517,432.38
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล4,670,334513.179,100.95
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2,564,693329.027,794.95
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว8,150,455822.839,905.39
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง7,102,933447.8415,860.43
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร10,102,7971,085.099,310.56
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์58,989,5614,035.2614,618.53
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง13,352,5911,172.7511,385.71
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย9,288,243807.6811,499.90
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม7,258,960428.2716,949.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย5,486,250455.6612,040.23
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย3,741,062294.9812,682.43
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า3,857,892391.579,852.37