ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

C05 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยใน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในหมายถึงผลรวมของค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในทุกรายค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ผู้ป่วยในหมายถึงผลรวมของค่าน้ำหนัก สัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adj.RW) ผู้ป่วยในเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,868,641,530109,132.0917,122.75
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง203,767,88422,034.969,247.48
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง204,972,57816,271.2012,597.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง93,947,48010,227.369,185.90
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย188,296,27115,492.3612,154.14
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว51,543,8154,870.5010,582.86
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง67,606,6766,903.629,792.93
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม15,928,9851,862.898,550.68
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด33,650,9773,747.468,979.68
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง29,205,9063,008.079,709.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง13,763,5741,475.359,329.02
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย43,647,5824,095.5710,657.27
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว23,442,9762,956.727,928.71
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง18,797,6383,173.275,923.74
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด28,635,9443,284.058,719.70
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า15,897,5932,009.617,910.79
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย22,824,3012,494.949,148.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี22,404,4952,847.517,868.10
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3,297,0511,406.462,344.22
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ17,231,4142,206.177,810.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง29,723,7832,512.2711,831.44
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,031,5551,974.296,094.12
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ7,338,232994.177,381.26
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา635,684697.76911.04
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน785,704,90750,072.4315,691.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้28,653,3603,203.108,945.51
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง33,473,4333,784.928,843.89
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา11,045,9351,747.156,322.26
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง17,521,2742,494.607,023.68
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง6,998,4791,034.046,768.09
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ9,232,3151,246.177,408.55
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง7,812,075953.048,197.01
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,677,798,091126,766.3913,235.35
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา118,331,84912,095.509,783.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน64,359,9327,624.048,441.71
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ16,706,5972,329.017,173.26
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม11,869,7331,827.726,494.28
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว18,290,4922,800.886,530.27
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม13,006,0241,855.617,009.03
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ16,115,9482,221.217,255.48
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก4,119,740622.996,612.85
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11,467,2081,663.446,893.67
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ9,858,9601,411.046,987.02
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร18,161,6732,352.047,721.67
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน9,698,6181,510.756,419.74
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่678,350,50645,078.4115,048.23
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย16,078,4011,864.608,622.98
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง18,646,6512,698.376,910.34
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง13,798,8692,015.766,845.49
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น14,849,9361,922.677,723.60
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง9,314,5591,092.268,527.79
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น8,042,8301,101.407,302.37
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่8,832,872913.489,669.47
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน692,193,15458,425.9611,847.36
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว114,223,76310,443.7910,937.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม7,906,9631,112.457,107.70
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง6,266,543872.107,185.58
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย13,057,3361,820.977,170.54
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา21,768,5662,807.987,752.39
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา33,518,9503,955.958,473.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง10,706,4131,207.568,866.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง11,402,7031,463.947,789.05
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น6,231,000912.646,827.45
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข9,323,3361,164.478,006.51
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ9,352,806623.6414,997.12
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว4,265,133584.317,299.44
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ4,077,548426.019,571.48
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา545,999,49638,618.6414,138.24
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ247,907,49319,980.6012,407.41
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน23,503,5272,597.149,049.77
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน8,909,0921,163.647,656.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้21,034,0342,870.317,328.14
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง21,493,9712,692.737,982.22
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ10,711,0711,485.877,208.62
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,922,342,003146,221.4413,146.79
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน107,432,70010,326.2910,403.80
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย49,026,8048,262.585,933.60
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง38,391,5603,900.509,842.73
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน60,652,6297,213.688,408.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า39,032,8784,030.339,684.78
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ30,850,7474,575.386,742.77
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด9,207,2301,510.396,095.93
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน23,920,8162,593.199,224.47
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย33,652,1733,363.7610,004.33
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย25,135,4552,587.019,716.03
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น11,325,7531,277.838,863.27
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล12,232,7401,311.789,325.30
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง15,367,2032,294.406,697.70
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว17,286,3172,193.247,881.63
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง18,509,1901,200.7515,414.69
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร25,200,1573,118.228,081.58
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์163,565,29212,543.2413,040.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง78,088,8406,838.6711,418.72
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย29,236,1042,429.2212,035.18
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม27,706,8041,644.1216,852.06
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย14,079,0461,219.8411,541.72
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย15,345,4121,194.3012,848.88
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า13,132,3391,294.6010,143.94