ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A13 จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งชนิดไม่อักเสบ (Incidental Appendectomy in Elderly Volume)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาล จำนวนวันนอนจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งชนิดไม่อักเสบ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9929110.90
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง313388.24
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6779.57
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง31310.33
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1125.50
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน153226.95
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง319516.25
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา515.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่99137.62
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3252612.50
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว414.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5484512.18
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3857.60
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์303515.94
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย20210.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง616.00