ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 25, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 25, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A13 จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งชนิดไม่อักเสบ (Incidental Appendectomy in Elderly Volume)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาล จำนวนวันนอนจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งชนิดไม่อักเสบ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2592112.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง129139.92
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง818.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง12112.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย522.50
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง23123.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน87127.25
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง234269.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา55227.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่723.50
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน130526.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1234.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7998.78
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ818.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์49104.90