ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

A10 อัตราตายในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะแล้วตาย จำนวนผู้ป่วยในที่ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์526527.98
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง010.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2618613.98
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง7860013.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่128713.79
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3624814.52
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2915119.21
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11286512.95
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์050.00