ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 

รายงานพิเศษ : รายงาน 20 อันดับ จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มโรคหลัก ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มโรคจำนวนครั้ง
จำนวนผู้ป่วยในโรค โลหิตจางอื่น ๆ9124
จำนวนผู้ป่วยในโรค ปอดบวม8135
จำนวนผู้ป่วยในโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด6743
จำนวนผู้ป่วยในโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น6523
จำนวนผู้ป่วยในโรค อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสะบุไว้6084
จำนวนผู้ป่วยในโรค ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ5516
จำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 5292
จำนวนผู้ป่วยในโรค การคลอดของครรภ์เดี่ยว5072
จำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ4607
จำนวนผู้ป่วยในโรค หัวใจล้มเหลว4298
จำนวนผู้ป่วยในโรค การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด3807
จำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ3707
จำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด3655
จำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด3437
จำนวนผู้ป่วยในโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน3288
จำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น3076
จำนวนผู้ป่วยในโรค เนื้อสมองตาย3006
จำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง2952
จำนวนผู้ป่วยในโรค เบาหวาน2932
จำนวนผู้ป่วยในโรค โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร2746