ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ค้นหาข้อมูล
 

รายงานพิเศษ : รายงานโรค Thalassaemia ในเด็กอายุ 0-15 ปี ปีงบประมาณ 2563

FisyearProvcodeProvince NameชายหญิงรวมDeadSum LosSum Adj Rwค่าใช้จ่ายรวม
202050เชียงใหม่165315823235037951209.7514070918
202051ลำพูน4743728460955307.373946308
202052ลำปาง1066935200102022734.655578026
202054แพร่46145591601043334.643618325
202055น่าน537712124901303455.977022433
202056พะเยา4192806990785251.882781512
202057เชียงราย785518130301439500.692849306
202058แม่ฮ่องสอน3422535950914220.313218805