ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล December 2, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.06

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

219

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

20

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333015,72134,080.232.171.60
S53217,16010,506.211.471.20
M132202,9583,533.621.191.00
M287706,7367,058.261.050.80
F1108623,9483,047.090.770.60
F26755391614,6739,762.110.670.60
F321019045.220.50.60

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,16715,72771,96671,250106.066170.022,7896,6429.203,0119,11412.639,92156,39478.14
S1,9837,20530,92729,94190.86452980.962,0704,94115.971,6795,63618.223,41120,06564.85
M16522,95811,98911,48788.23000.008532,38319.858242,73922.811,2816,88557.34
M29046,80323,31823,17294.62671030.432,4145,51323.002,1436,44226.872,17911,91649.70
F16694,02313,82713,43479.98752201.581,8744,57932.891,2184,38631.508564,73734.03
F22,47114,69942,89042,21561.7026780.187,28415,07834.944,98116,08837.282,40811,91227.60
F32090323317102.26000.006417855.11198225.3976319.50