ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล July 24, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.82

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

1,305

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

15

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A3330125,696280,158.302.231.60
S555097,550154,741.841.591.20
M1333031,22639,819.541.281.00
M2888059,89564,561.451.080.80
F1101010037,78529,952.990.790.60
F267675314137,16093,381.920.680.60
F322111,7241,020.300.590.60

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,110125,707588,373583,427101.2811300.0120,67150,6508.5924,61677,15213.0880,409462,13678.33
S1,98398,526436,706427,94982.109766,0351.3825,68561,52814.0821,57770,54516.1450,288298,92268.40
M165231,229129,631125,14379.433220.029,37424,73119.057,57927,39921.1014,27377,67859.83
M290459,900231,422224,86393.905140.0121,45551,18422.0718,66462,29926.8619,776118,44751.07
F166937,859137,696134,80778.79743330.2416,57039,43228.5112,63548,06134.758,58050,46236.49
F22,471137,396411,672405,65862.352366430.1666,080137,05533.0948,295162,48839.2322,785113,97427.52
F3201,7244,8944,77792.58000.008701,85937.786622,13343.3519292818.86