ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
account_circle

เสียชีวิตด้วยรหัส Ill Defined

ร้อยละ

7.99

warning

ข้อมูลที่มีค่า Adjusted RW = 0

จำนวน AN

256

local_hospital

CMI ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวนแห่ง

15

ค้นหาข้อมูล
 

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวน รพ. ส่งข้อมูล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRW ผลรวม AdjRW CMI เป้าหมาย
ระดับจำนวน ร.พ.ส่งข้อมูลผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ป่วยในที่มี AdjRWผลรวม AdjRWCMIเป้าหมาย
A333084,294188,810.872.241.60
S555060,25794,797.321.571.20
M1333020,26525,744.861.271.00
M2888037,57440,436.461.080.80
F1101010024,52119,230.000.780.60
F26767531486,68959,291.690.680.60
F32211919533.570.580.60

ปีงบประมาณ 2564

# ระดับ จำนวนเตียงรวม จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวนวันนอนรวม จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม อัตราการครองเตียง AdjRW=0 0 < AdjRW <= 0.5 0.5 < AdjRW <= 1 AdjRW > 1
จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน จำนวน AN จำนวนวันนอน ร้อยละวันนอน
จำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)วันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอนจำนวน (AN)จำนวนวันนอนร้อยละวันนอน
A2,11084,302388,967385,614106.968190.0014,07233,9588.7115,88947,97912.3054,333308,01178.98
S1,98360,293262,327256,78685.37361490.0615,78736,21913.8013,63943,52616.5830,831182,59169.56
M165220,26583,47880,48481.75000.006,03115,84618.954,87217,36420.769,36250,41260.29
M290437,574141,748137,86498.62000.0013,21830,76721.6511,94138,63727.1912,41572,68851.16
F166924,55887,60885,62278.66371990.2310,76925,31828.778,30330,80535.015,44931,67135.99
F22,47186,857254,602250,95562.211685570.2241,55185,08333.2130,59299,86938.9914,54670,66427.58
F3209262,6432,59594.717160.6046098437.063691,21745.849043816.50